NOVO – ZVUČNA VIZIT KARTA – DOLAZEĆI POZIV

Zvučna vizit karta je audio reklama Vaše firme koja govori o proizvodima ili uslugama koje nudite, kao i podatke o nazivu firme, adresi, broju telefona...

Gledajte video – Idži – Karirani stolnjaci

Gledajte video Idži-Karirani stolnjaci https://www.youtube.com/watch?v=zhZ-d1g8NOo

O AUTORU – Hristivoju Pavloviću

Hristivoje Pavlović, po vokaciji arhitekta, sa gotovo stotinu realizovanih objekata, pretežno porodične gradnje, koji je na tragu idealne ekološke kuće; veštinom kamenorezac i slikar, koji...