Lepenski vir

DUNAVSKE KULTURE

Lepenski vir – civilizacija od pre 7-8 hiljada godina.

Kultura Lepenskog vira (8.000 – 5500 godine p.n.e.)

Ribolovačke – lovačke zajednice prve su u Evropi ostvarile arhitekturu posebnog stila i prve modelovale skulpture – džinovskih oblutaka.

Arheološkim istraživanjima u period od 1965-1967, godine pronađene su i alatke od kamena, kosti i rogova, pločice sa urezanim znacima slicnim pismu i grobovi koji svedoče o pogrebnim ritualima.

Naselje Lepenski vir je bilo smešteno unutar prostora u obliku potkovice usmereno ka obali Dunava sa slobodnim prostorom u vidu trga u središnom delu.

Lepenski vir se nalazi blizu Donjeg Milanovca.